Evenmin als bij fysiotherapie bestaat er bij shiatsutherapie zoiets als een uniforme standaard. Ook werkt de professionele shiatsutherapeut niet met een receptbehandeling voor een bepaalde klacht. Dat is dus anders dan in grote delen van de reguliere zorg waar men graag met protocollen en codes werkt. Dit fundamentele verschil leidt er toe dat shiatsu wordt toegepast binnen een heel scala van min of meer verschillende werkvormen. Mits goed uitgevoerd moeten de verschillende loten aan de stam van shiatsutherapie als gelijkwaardig worden beschouwd.

Verklaringsmodel

De module Shiatsu ZEN-Style is geheel gebaseerd op de principes van yin en yang, de 5-elementenleer en het klassieke meridianenstelsel. De theorie hiervan wordt behandeld op een niveau dat de therapeut in staat stelt om deze ook daadwerkelijk toe te passen. De begrippen kyo en jitsu en de haradiagnose staan centraal in de behandeling. Tijdens de opleiding oefenen de kandidaten voortdurend met deze begrippen om zich deze werkwijze eigen te maken op een professioneel niveau.

Bijzondere kenmerken en voorwaarden

In de praktijk kenmerkt Shiatsu ZEN-Style zich door zijn speelsheid en creativiteit. Het is belangrijk dat de kandidaat over voldoende souplesse en een goede motoriek beschikt. Dat is nodig om de kenmerkende bewegingspatronen, de kata's, effectief te kunnen toepassen. De aard van de techniek maakt dat de behandelingen altijd op een futon op de vloer worden uitgevoerd. Deze traditionele manier van werken houdt ook in dat de therapeut in geknielde houding de behandeling toepast.

Kwalificatie en toepassing

De opleiding Shiatsu ZEN-Style bij DBA biedt u in één jaar een volledig curriculum om therapeutisch aan de slag te kunnen. Afgestudeerden van deze module beschikken over alle vaardigheden die nodig zijn om functiestoornissen te bestrijden. Voorbeelden daarvan zijn klachten van het bewegingsapparaat, zoals nek- en schouderklachten of lage rugklachten. Ook menstruatieklachten, een spastische darm of pijnklachten in het algemeen behoren tot het werkterrein van de shiatsutherapeut. Een volledige opsomming van de therapeutische mogelijkheden die shiatsutherapie biedt, voert hier te ver.

Waar en hoe lang?

De opleiding duurt 30 dagdelen. Geslaagden ontvangen een diploma. De opleiding wordt gegeven in Groningen en Leeuwarden. Bij de NVST is accreditatie aangevraagd voor het bij- en nascholingsprogramma. 

Meer informatie vindt u bij Waar & Wanneer en Kosten.