Massagetherapie is al heel oud. Zoals bij Klassieke Massage al is vermeld, vinden we de eerste bronnen al voor onze jaartelling op schrift. Door deze rijke geschiedenis zijn er in de loop van de eeuwen diverse verklaringsmodellen voor massagetherapie ontstaan. Deze traditionele verklaringsmodellen zijn uiteraard cultuur en tijdgebonden. Gedurende de vorige eeuw is er veel modern wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werking van het menselijk lichaam. Met name de inzichten die deze onderzoeken hebben opgeleverd met betrekking tot de werking van het zenuwstelsel hebben veel bijgedragen tot meer begrip van de werking van massagetherapie. Bekende onderzoekers op dit gebied zijn de Britten dr. H. Head en dr. J. Mackenzie, de Duitsers dr. K. Hansen en dr. H. Schliack en de Nederlander dr. L. Bolk.

Segmenten van het ruggenmerg

De nieuw verworven kennis heeft duidelijk gemaakt dat bepaalde delen van de huid via een segment van het ruggenmerg nauwe verbindingen hebben met interne organen. Ook spieren en botten zijn op deze wijze met de organen verbonden. Uit het onderzoek is ook gebleken dat huid, spieren, botten en organen elkaar segmentaal via neurale verbindingen beïnvloeden. Een bekend voorbeeld daarvan is angina pectoris bij hartklachten.

Competentie en toepassing

Tijdens deze cursus leert u klassieke massage en de segmentale theorie therapeutisch toepassen. Daarnaast leert u een aantal belangrijke manuele technieken die de werking van Klassieke Massage verdiepen. Afgestudeerden van de module segmentale massagetherapie beschikken over alle vaardigheden die nodig zijn om functiestoornissen te bestrijden. Voorbeelden daarvan zijn klachten van het bewegingsapparaat, zoals nek- en schouderklachten of lage rugklachten. Ook menstruatieklachten, een spastische darm of pijnklachten in het algemeen behoren tot het werkterrein van de massagetherapeut. Een volledige opsomming van de therapeutische mogelijkheden die massagetherapie biedt, voert hier te ver.

Vrijstelling

Gediplomeerde sportmasseurs hebben vrijstelling voor de praktijk Klassieke Massage. Zij kunnen dus ook inschrijven voor de cursus Segmentale Massagetherapie.

Waar en hoe lang?

De cursus duurt 16 dagdelen. Hij wordt gegeven in Groningen, Leeuwarden en Zevenaar.
Bij de NVST is accreditatie aangevraagd voor het bij- en nascholingsprogramma. Meer informatie vindt u bij Waar & Wanneer en Kosten.