Dutch Bodywork Academy
Troelstralaan 6
9285 RR Buitenpost
tel (0511) 54 16 56
fax (084) 745 86 07
e-mail ytsma@dbaned.nl

Dutch Bodywork Academy is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 010 77 226.

Voorwaarden worden op aanvraag per post toegezonden.